takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Veronica praecox All.

przetacznik wczesny
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
19.04.2009, rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
19.04.2009, rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
19.04.2009, rez. Skorocice k./ Buska-Zdroju, Ponidzie; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
owoc
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Brzeg liści głęboko karbowany.

space

Szyjka słupka 1-2 mm długości.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki, głównie na zachodzie. Murawy kserotermiczne i pola.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

Veronica arvensis · przetacznik polny »1

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
archeofit, zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Łodyga owłosiona krótkimi, łukowato wygiętymi ku górze włoskami oraz odstająco długimi, miękkimi włoskami wielokomórkowymi; w górze, razem z kwiatostanem, ±gęsto odstająco ogruczolona.

space

Kwiaty z króciutką szypułą, nie wydłużającą się w czasie owocowania, znacznie krótszą od przysadek i kielicha.

space