takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Veronica armena Boiss. et A. Huet.

przetacznik armeński
na stronie — wymagania i uprawa