atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Veronica anagallis-aquatica L.

przetacznik bobownik
Veronica anagallis L.