takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica anagalloides GUSS.

przetacznik mułowy
na stronie — występowanie