takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Veronica urticifolia Jacq.

przetacznik pokrzywolistny
Veronica latifolia L. emend. Scop. · Veronica urticaefolia Jacq.
na stronie — występowanie