atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Veronica chamaedrys L. s.str.

przetacznik ożankowy
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
05.05.2002, dolina Odry-Oławy, Siechnice; copyright © by Marek Snowarski
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Pospolity. Łąki, murawy, widne lasy i ich skraje, zarośla, przydroża, miejsca ruderalne.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020511.3.02 - Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy); dolina rz. Bystrzyca, Wrocław
020511-3
leg. Marek Snowarski
/dolina rz. Bystrzyca, Wrocław/ #3
znalezisko 20020510.8.02 - Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy); Wrocław
020510-8
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #4
znalezisko 20020505.7.02 - Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy); dolina Odry-Oławy, Siechnice
020505-7
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry-Oławy, Siechnice/ #3
znalezisko 20110522.1.puchalski - Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy); Puszcza Białowieska
110522-1
leg. Robert Puchalski
/Puszcza Białowieska/
/forma białokwiatowa/ #5
znalezisko 20190510.1.konrad_kaczmarek - Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
190510-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2