takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Veronica vindobonensis M. A. Fisch.

przetacznik pannoński
Veronica chamaedrys L. ssp. vindbonensis M.A. Fisch.
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
26.04.2009, rez. Zielona Góra k/Olsztyna (Jura); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Murawy i zarośla kserotermiczne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

uwagi

Takson zbliżony do przetacznika ożankowego (Veronica chamaedrys), cechy odróżniające - kielich owłosiony większą liczbą krótszych włosków gruczołowatych (120-300 wł., 0,2-0,4 mm dł., u przetacznika ożankowego (Veronica chamaedrys) maks. 120 wł., 0,3-0,8 mm dł.), łodyga w dolnej części między listwami włosków całkowicie naga, listwy gęstsze i węższe, liście o ząbkach głębiej wcinanych. [Jerzy Kruk]