takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica teucrium L.

przetacznik pagórkowy
Veronica austriacum L. ssp. teucrium D. A. Webb
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)

19.06.2004, pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)

występowanie

Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty, na północy kraju rzadszy. Suche murawy i zarośla, skraje lasów.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 30-60 cm · kwitnienie: 5-7

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20060616.2.bg - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy); przydroże drogi śródpolnej na NW od Lipy, Góry Kaczawskie

7f · 20060616.2.bg
leg. Błażej Gierczyk
/przydroże drogi śródpolnej na NW od Lipy, Góry Kaczawskie/

znalezisko 20070608.1.and - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy); pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

1f · 20070608.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 20040619.1.and - Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy); pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

4f · 20040619.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/pd. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 20040605.3.am; rez. Gipsowa Góra

2f · 20040605.3.am
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Gipsowa Góra/