takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica austriaca L. s. str.

przetacznik ząbkowany
Veronica austriaca L. ssp. dentata (F.W. Schmidt) Watzl · Veronica dentata Schmidt
na stronie — występowanie