takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.243)

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

gnieźnik leśny
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
grupa roślin; 02.06.2007, Beskid Śląski, Cisownica; copyright © by Błażej Gierczyk
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
kwiatostan, zbliżenie
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
kwiatostan w zbliżeniu
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
kwiat w zbliżeniu
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny)
młode pędy

cechy charakterystyczne

Ze względu na owłosienie wyróżnia się nagą odmianę var. nidus-avis i owłosioną w górze pędu var. glandulosa Beck.
Warżka 10-13mm długości, ok. 2×dłuższa od innych listków okwiatu, wyraźnie dwuklapowa, brązowawa.

Roślina żółtobrązowa; łuski liściowe liczne.

Kwiatostan 10-30-kwiatowy, kwiaty na wyraźnej szypule.

Kłącze gniazdowato otoczone licznymi grubymi korzeniami.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.243 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek stosunkowo często spotykany. Lasy bukowe, grądy, zarośla, bardzo rzadko na otwartej przestrzeni; na glebach świeżych, zwykle o odczynie obojętnym, szczególnie często na zawierających węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

znalezisko 20070602.1.bg - Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny); Beskid Śląski, Cisownica
7f · 20070602.1.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Beskid Śląski, Cisownica/
znalezisko 00010000.a08.mr - Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny); Suwalszczyzna
11f · 00010000.a08.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.475 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.807 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.704 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.21 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.582 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.623 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.618+t38 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.329 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.952 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.205 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 03.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Neottia_nidus-avis.htm"> Neottia nidus-avis (gnieźnik leśny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>