takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.344)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

wyblin jednolistny
Malaxis monophyllos Sw. · Microstylis monophyllos (L.) Lindl.
Malaxis monophyllos
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos
czasem spotyka sie osobniki przeczące nazwie gatunkowej; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
pokrój
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
fragment kwiatostanu
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos

cechy charakterystyczne

Liść jeden (u bardzo silnych egzemplarzy czasami dwa), 3-6cm długości i 1.5-2.5cm szerokości.

Wewnętrzne i zewnętrzne listki okwiatu ± tej samej długości.

Przysadki krótsze od szypułki zalążni.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.344 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o szerokiej skali ekologicznej: wilgotne łąki, torfowiska, olszyny, lasy sosnowe, żyzne buczyny, zarośla, na glebach różnego typu, od suchych do wilgotnych, o różnym stopniu żyzności, od lekko kwaśnych do zasadowych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.95.mr - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); Suwalszczyzna
mr.95
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 20050701.2.mr; Suwalszczyzna
mr.050701-2
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 20080700.39.lk - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); Dąbrowa Górnicza
lk.080700-39
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/ #3