takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.344)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

wyblin jednolistny
Malaxis monophyllos Sw. · Microstylis monophyllos (L.) Lindl.
Malaxis monophyllos
czasem spotyka sie osobniki przeczące nazwie gatunkowej; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos
01.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
fragment kwiatostanu
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
egzemplarz z trzema liśćmi

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Orchidaceae (storczykowate)kl 695
Liść jeden (u bardzo silnych egzemplarzy czasami dwa), 3-6cm długości i 1.5-2.5cm szerokości.

Wewnętrzne i zewnętrzne listki okwiatu ± tej samej długości.

Przysadki krótsze od szypułki zalążni.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.344 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o szerokiej skali ekologicznej: wilgotne łąki, torfowiska, olszyny, lasy sosnowe, żyzne buczyny, zarośla, na glebach różnego typu, od suchych do wilgotnych, o różnym stopniu żyzności, od lekko kwaśnych do zasadowych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.95.mr - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); Suwalszczyzna
95
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 20050701.2.mr; Suwalszczyzna
050701-2
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 20080700.39.lk - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); Dąbrowa Górnicza
080700-39
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/ #3
znalezisko 00010000.5.arys - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); dolina rzeki Babancka Struga na Mazurach
5
leg. Andrzej Ryś
/dolina rzeki Babancka Struga na Mazurach/ #1
znalezisko 00010000.433.mr; Suwalszczyzna
433
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2