takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.344)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

wyblin jednolistny
Malaxis monophyllos Sw. · Microstylis monophyllos (L.) Lindl.
Malaxis monophyllos
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos
czasem spotyka sie osobniki przeczące nazwie gatunkowej; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
pokrój
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
fragment kwiatostanu
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos

cechy charakterystyczne

Liść jeden (u bardzo silnych egzemplarzy czasami dwa), 3-6cm długości i 1.5-2.5cm szerokości.

Wewnętrzne i zewnętrzne listki okwiatu ± tej samej długości.

Przysadki krótsze od szypułki zalążni.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.344 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o szerokiej skali ekologicznej: wilgotne łąki, torfowiska, olszyny, lasy sosnowe, żyzne buczyny, zarośla, na glebach różnego typu, od suchych do wilgotnych, o różnym stopniu żyzności, od lekko kwaśnych do zasadowych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.95.mr - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); Suwalszczyzna
5f · 00010000.95.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20050701.2.mr; Suwalszczyzna
3f · 20050701.2.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20080700.39.lk - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); Dąbrowa Górnicza
3f · 20080700.39.lk
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.553 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+639k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.717 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.18 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.586 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.631 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.601+t37 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.350 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.954 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.235 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.10.2014 · powstała/was created 27.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Malaxis_monophyllos.htm"> Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>