Listera

listera
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchidaceae (storczykowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
Listera cordata (listera sercowata)
(p) roślina drobna (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Listki okwiatu 2-3mm długości; warżka 3-4.5mm długości, podzielona przynajmniej do połowy na dwie ostro zakończone łatki, u nasady warżki dwa równowąskie, ostre rożkowate, ogruczolone wyrostki.
Listera cordata (listera sercowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek arktyczno-górski. U nas najczęściej występuje na północy kraju i w górach w piętrze regla górnego. W borach sosnowych i świerkowych. Na glebach świeżych, zwykle ubogich, kwaśnych do bardzo kwaśnych, o podłożu mszystym, z borówką i bażyną.
  
  
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)
(p) roślina duża(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Listki okwiatu (3)4-5mm długości; warżka (3)6-10mm długości, podzielona do 1/3 na dwie tępo zakończone łatki, u nasady warżki bez rożkowatych wyrostków.
Listera ovata (listera jajowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Jeden z najpospolitszych storczyków, o szerokiej amplitudzie ekologicznej. W różnych siedliskach: podmokłe nawapienne łaki, olszyny, buczyny, parki, przydroża. Z preferencją dla gleb wilgotnych, umiarkowanie żyznych i żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego i zasadowych (najczęściej rośnie na zasobnych w węglan wapnia), rzadziej na glebach suchych i ubogich.
  
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.197 [8]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.476 [71.8]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642 [15]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 27.03.2017

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Listera.htm"> Listera (listera) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>