atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.249)

Listera ovata (L.) R. Br.

listera jajowata
Listera ovata (listera jajowata)
pokrój; 04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Listera ovata (listera jajowata)
kwiat
Listera ovata
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata
kwiat
Listera ovata
pokrój
Listera ovata (listera jajowata)
bzyg prążkowany któremu przyczepiły się liczne pyłkowiny listery jajowatej do ssawki
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata
pąki kwiatowe, egzemplarz nietypowy, zwykle ma tylko dwa liście
Listera ovata (listera jajowata)
Listera ovata (listera jajowata)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Listera (listera)kl 701
Łodyga (4.5)6 – 20 (25) cm wysokości; kwiatostan 7 – 25 cm długości, wielokwiatowe; liście 4 – 13 cm długości, szeroko jajowate.

Listki okwiatu (3)4 – 5 mm długości; warżka (3)6 – 10 mm długości, podzielona do 1/3 na dwie tępo zakończone łatki, u nasady warżki bez rożkowatych wyrostków.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.249 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Listera ovata
wystepowanie
o mapie występowania
Jeden z najpospolitszych storczyków, o szerokiej amplitudzie ekologicznej. W różnych siedliskach: podmokłe nawapienne łaki, olszyny, buczyny, parki, przydroża. Z preferencją dla gleb wilgotnych, umiarkowanie żyznych i żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego i zasadowych (najczęściej rośnie na zasobnych w węglan wapnia), rzadziej na glebach suchych i ubogich.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020504.1.02 - Listera ovata (listera jajowata); okolice Wrocławia
020504-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/ #7