takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.249)

Listera ovata (L.) R. Br.

listera jajowata
Listera ovata (listera jajowata)

pokrój; 04.05.2002, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski

Listera ovata (listera jajowata)

kwiat

Listera ovata (listera jajowata)

kwiat

Listera ovata

Listera ovata (listera jajowata)

Listera ovata

kwiat

Listera ovata

pokrój

Listera ovata (listera jajowata)

bzyg prażkowany któremu przyczepiły się liczne pyłkowiny listery jajowatej do ssawki

Listera ovata (listera jajowata)

Listera ovata

pąki kwiatowe, egzemplarz nietypowy, zwykle ma tylko dwa liście

Listera ovata (listera jajowata)

Listera ovata (listera jajowata)

cechy charakterystyczne

Łodyga (4.5)6-20(25)cm wysokości; kwiatostan 7-25cm długości, wielokwiatowe; liście 4-13cm długości, szeroko jajowate.

Listki okwiatu (3)4-5mm długości; warżka (3)6-10mm długości, podzielona do 1/3 na dwie tępo zakończone łatki, u nasady warżki bez rożkowatych wyrostków.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.249 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Listera ovata

wystepowanie
o mapie występowania
Jeden z najpospolitszych storczyków, o szerokiej amplitudzie ekologicznej. W różnych siedliskach: podmokłe nawapienne łaki, olszyny, buczyny, parki, przydroża. Z preferencją dla gleb wilgotnych, umiarkowanie żyznych i żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego i zasadowych (najczęściej rośnie na zasobnych w węglan wapnia), rzadziej na glebach suchych i ubogich.

znalezisko 20020504.1.02 - Listera ovata (listera jajowata); okolice Wrocławia

13f · 20020504.1.02
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/