atlas-roslin.pl

Chronione storczyki

wszystkie gatunki storczyków występujące w Polsce podlegają różnym formom ochrony gatunkowej

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony
objaśnienie skrótów