takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.343)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

wątlik błotny
Malaxis paludosa (L.) Sw.
Hammarbya paludosa
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)
fragment kwiastostanu
Hammarbya paludosa (wątlik błotny)

cechy charakterystyczne

Liści 2-3(4), 1-2cm długości i 0.5-1cm szerokości, na brzegu często z bulwami przybyszowymi.

Zewnętrzne listki okwiatu ok. 2×dłuższe od wewnętrznych.

Przysadka nieco dłuższa niż szypułka zalążni.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.343 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Torfowiska przejściowe, wilgotne zagłębienia śródwydmowe, pływające wyspy z torfowców. Na glebach mokrych, zwykle ubogich, kwaśnych i bardzo kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.35.mr - Hammarbya paludosa (wątlik błotny); Suwalszczyzna
4f · 00010000.35.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.72.mr - Hammarbya paludosa (wątlik błotny); Suwalszczyzna
7f · 00010000.72.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.554 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+639k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.718 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.17 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.587 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.631 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.600+t37 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.350 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.853 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.232 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.10.2014 · powstała/was created 21.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Hammarbya_paludosa.htm"> Hammarbya paludosa (wątlik błotny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>