takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.327); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Herminium monorchis (L.) R. Br.

miodokwiat krzyżowy
Herminium monorchis R. Br.
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
grupa roślin; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
szczyt kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
kwiatostan
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)

cechy charakterystyczne

Warżka trójdzielna, oszczepowata, z woreczkowatymi wydrążeniami w nasadzie łatek, środkowa łatka dłuższa od bocznych, 3.5-4mm długości, nie dłuższa od pozostałych listków okwiatu.
Kwiaty żółtawe o miodowym zapachu.
Liście odziomkowe 2(3), nierównej wielkości, prawie naprzeciwległe; liści łodygowych 0-2, oddalone od siebie, znacznie mniejsze od odziomkowych.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.327 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Strefa ochrony obejmuje całe torfowisko na którym występuje (4.10).
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, trawiaste zbocza, na glebach obojętnych i lekko zasadowych, często nawapiennych, świeżych lub wilgotnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.73.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
5f · 00010000.73.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.91.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
6f · 00010000.91.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.193.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
6f · 00010000.193.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.77.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
3f · 00010000.77.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.36.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
2f · 00010000.36.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20050630.2.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
1f · 20050630.2.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20050614.3.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
3f · 20050614.3.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.485 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.810 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642+639k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.707 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.31 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.563 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.623 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.643 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.331 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.946 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.80 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.03.2017 · powstała/was created 20.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Herminium_monorchis.htm"> Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>