takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.327); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Herminium monorchis (L.) R. Br.

miodokwiat krzyżowy
Herminium monorchis R. Br.
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
grupa roślin; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
szczyt kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
fragment kwiatostanu
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
kwiatostan
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)
Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy)

cechy charakterystyczne

Warżka trójdzielna, oszczepowata, z woreczkowatymi wydrążeniami w nasadzie łatek, środkowa łatka dłuższa od bocznych, 3.5-4mm długości, nie dłuższa od pozostałych listków okwiatu.
Kwiaty żółtawe o miodowym zapachu.
Liście odziomkowe 2(3), nierównej wielkości, prawie naprzeciwległe; liści łodygowych 0-2, oddalone od siebie, znacznie mniejsze od odziomkowych.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.327 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Strefa ochrony obejmuje całe torfowisko na którym występuje (4.10).
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, trawiaste zbocza, na glebach obojętnych i lekko zasadowych, często nawapiennych, świeżych lub wilgotnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.73.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.73
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 00010000.91.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.91
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #6
znalezisko 00010000.193.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.193
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #6
znalezisko 00010000.77.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.77
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3
znalezisko 00010000.36.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.36
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 20050630.2.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.050630-2
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #1
znalezisko 20050614.3.mr - Herminium monorchis (miodokwiat krzyżowy); Suwalszczyzna
mr.050614-3
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #3