Liparis loeselii (L.) Rich.

lipiennik Loesela
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
14.06.2014, poj. Kaszubskie; copyright © by Konrad Świtalski XL
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
pokrój
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
XL

cechy charakterystyczne

Warżka tępa, 4-6mm długości, na brzegu drobno karbowana.

Kwiatostan 3-8(18)-kwiatowy.

Zewnętrzne listki okwiatu zielonkawe, równowąskie.

Liście zwykle dwa, prawie naprzeciwległe, podługowato-lancetowate.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.325 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Wilgotne łąki i torfowiska, na glebach wilgotnych i mokrych, często na pływającym ple torfowym i na średnio żyznych glebach zasobnych w węglan wapnia, o odczynie od lekko kwaśnego do lekko zasadowego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.243.mr - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
3f · 00010000.243.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.389.mr - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
5f · 00010000.389.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 00010000.39.mr - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
6f · 00010000.39.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20070814.2.and - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Suwalszczyzna
1f · 20070814.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20080500.17.lk - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); Dąbrowa Górnicza
3f · 20080500.17.lk
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/
znalezisko 00010000.12.kswit - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); poj. Krzywińskie
2f · 00010000.12.kswit
leg. Konrad Świtalski
/poj. Krzywińskie/
znalezisko 00010000.13.kswit - Liparis loeselii (lipiennik Loesela); poj. Kaszubskie
1f · 00010000.13.kswit
leg. Konrad Świtalski
/poj. Kaszubskie/
literatura · references
· Pawlikowski P., 2008 — Distribution and population size of the threatened fen orchid Liparis loeselii (L.) Rich. in the Lithuanian lake district (NE Poland) [288]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.551 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+639k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.718 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.18 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.584 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.631 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.602+t37 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.350 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.953 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.239 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.03.2017 · powstała/was created 09.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Liparis_loeselii.htm"> Liparis loeselii (lipiennik Loesela) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>