takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.311); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

kręczynka jesienna
Spiranthes autumnalis Rich. · Spiranthes spiralis (L.) W.D.J. Koch
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
12.09.2010, Pogórze Cieszyńskie; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)

cechy charakterystyczne

Kłos jednostronny, wyraźnie spiralnie skręcony.

Nerwacja liści równolegle.

Listki okwiatu 6-7mm długości; warżka wklęsła, jej przedni człon falisto karbowany.

Bulwy wydłużone, włochate.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.311 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna)
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki i pastwiska, nasłonecznione zbocza, na glebach umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie obojętnym do lekko kwaśnego.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100912.1.and - Spiranthes spiralis (kręczynka jesienna); Pogórze Cieszyńskie
and.100912-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Pogórze Cieszyńskie/ #12