Cypripedium calceolus L.

obuwik pospolity
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
kwiat, widok z przodu
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus

cechy charakterystyczne

Kwiaty pojedynczo lub po 2-3.
Warżka wydęta, trzewikowata, pozostałe listki okwiatu 3.5-6cm długie.
Pręciki dwa, po obu stronach słupka.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.328 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Żyzne, prześwietlone lasy liściaste, ciepłe dąbrowy, buczyny, grądy, polany, zarośla, ciepłe murawy na glebach zasobnych w węglan wapnia, o różnym stopniu wilgotności.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.a04.mr - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity); Suwalszczyzna
12f · 00010000.a04.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20100523.1.kc - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity); okolice Miechowa
2f · 20100523.1.kc
leg. Krzysztof Ciesielski
/okolice Miechowa/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.437 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.802 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.639+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.699 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.14 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.542 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.618 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.598 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.326 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.940 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.59 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.03.2017 · powstała/was created 03.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Cypripedium_calceolus.htm"> Cypripedium calceolus (obuwik pospolity) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>