fot. pcl-C.calceolus2 — copyright © by Paweł Cieślak
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cypripedium calceolus

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rez. Wroni Dół · copyright © by Paweł Cieślak