gatunek wydzielony z E. helleborine, jego obecność w Polsce wymaga potwierdzenia [24]
· ochrona ścisła (1.315)
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Epipactis leptochila (Godfery) Godfery

kruszczyk ostropłatkowy

cechy charakterystyczne

Pręcik na wydłużonej nitce.

Epichil dłuższy niż szerszy.

Kwiaty duże.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.315 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Ciepłolubne, cieniste lasy liściaste, zwłaszcza bukowe, na stokach, na glebach nawapiennych. U nas znaleziony w Beskidzie Żywieckim.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.