Warżka jest podzielona poprzecznym przedłużeniem na dwie części:
Hypochil (lat. hipochile) to część nasadowa warżki, zwykle wklęsła i wypełniona nektarem.
Epichil (lat. epichile) to część zewnętrzna, zwykle płaska lub języczkowata, z 2-3 guzkami lub zgrubieniami u swojej nasady (przy przewężeniu).
Mezochil to łącznik obu części warżki, jego górna krawędź listewkami zbiega na hypochil, oglądana od frontu tworzy coś w rodzaju bramy/wejścia do hypochilu — jej szerokość i forma (U, !, V lub Y-kształtna) jest cechą diagnostyczną.

Kwiaty są w różnym stopniu "otwarte", w zależności od tego ile i w jaki sposób są stulone listki okwiatu.

Rostellum powstaje z przekształcenia środkowej łatki znamienia słupka - jego górna część (uczepek) jest zwykle łatwym do odczepienia lepkim gruczołkiem i służy do przyklejenia pyłkowin do ciała zapylającego owada.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchidaceae (storczykowate)]
  
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
obie części warżki połączone ruchomo (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ni ...
· Kłącze o długich międzywęźlach.
Epipactis palustris (kruszczyk błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki i torfowiska, rzadko na obrzeżach wilgotnych lasów, na glebach żyznych, zasobnych w węglan wapnia.
  
  
obie części warżki zrośnięte nieruchomo(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Kłącze o krótkich międzywęźlach.
  
    
u nasady epichilu gęsto pomarszczone i pofałdowane guzki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
· Zalążnia gęsto owłosiona, zewnętrzne listki okwiatu na zewnątrz od nasady do przynajmniej połowy długości owłosione; wewnętrzne listki okwiatu po zewnętrznej stronie, na nerwie środkowym, rzadko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
    
      
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
kwiaty ciemnoczerwone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Liści 4-9, przynajmniej 2× dłuższe od międzywęźli, 2-8(12)cm długości i 1-4cm szerokości, podługowato-jajowate.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej, od żyznych buczyn do borów sosnowych i wydmowych piasków; na glebach suchych i świeżych, żyznych i ubogich. Preferuje gleby obojętne do lekko zasadowych.
      
      
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
kwiaty brązowe, zielonobrązowe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Liści nieliczne, 2-6, zwykle krótsze od międzywęźli, drobne — 1-3.5(5)cm długości i 0.3-3cm szerokości, lancetowate do równowąskich.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste lasy bukowe i sosnowe, na glebach stosunkowo suchych i żyznych, o odczynie obojętnym do zasadowego.
      
    
u nasady epichilu 2-3 gładkie lub prawie gładkie guzki lub ich brak(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Zalążnia rzadko owłosiona lub naga, zewnętrzne listki okwiatu na zewnątrz jedynie w nasadzie rzadko owłosione lub nagie; wewnętrzne listki okwiatu po zewnętrznej stronie zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
    
      
rostellum działające (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zna ...
· Kwiatostan zwykle gęsty.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
      
        
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata
rośliny niebieskofioletowo nabiegłe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Liście ±długości międzywęźli, zwykle nieco krótsze.
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
wystepowanie
syn. Epipactis sessilifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Ciemne lasy liściaste, na żyznych i świeżych glebach nawapiennych.
        
        
rośliny zielone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
        
          
liście drobniejsze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· Łodyga pod kwiatostanem stosunkowo gruba (stosunek długości pędu do średnicy = 85-180).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Epipactis distans (kruszczyk krótkolistny)
syn. Epipactis helleborine ssp. orbicularis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
liście okazalsze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Łodyga pod kwiatostanem stosunkowo cienka (stosunek długości pędu do średnicy = 185-385).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o szerokiej skali ekologicznej. Od żyznych lasów bukowych do ubogich i kwaśnych lasów sosnowych i wydm. Także na siedliskach antropogennych jak rowy melioracyjne, hałdy rumoszu skalnego.
          
      
rostellum niedziałające(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prze ...
· Znamię ustawione prostopadle lub skośnie względem osi słupka.
· ta cecha diagnostyczna je ...
      
        
oś kwiatostanu omszona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
        
          
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
rośliny drobne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Kwiatostan (1.3)3-10(12)cm długości, 3-12(17)-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna ...
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
rośliny większe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Kwiatostan 5-40cm długości, (8)15-40-kwiatowy.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
          
            
kwiaty duże (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Epichil dłuższy niż szerszy.
· ta cecha d ...
Epipactis leptochila (kruszczyk ostropłatkowy)
gatunek wydzielony z E. helleborine, jego obecność w Polsce wymaga potwierdzenia
  Ciepłolubne, cieniste lasy liściaste, zwłaszcza bukowe, na stokach, na glebach nawapiennych. U nas znaleziony w Beskidzie Żywieckim.
            
            
kwiaty małe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· Epichil tak długi jak szeroki.
· ta cecha d ...
            
              
liście pofałowane, kwiaty z nektarem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne ...
· Zewnętrzne listki okwiatu jajowate, na szczycie proste, białawe, zielonkawe, jedynie na brzegu blado różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
Epipactis muelleri (kruszczyk Muellera)
gatunek z kręgu E. helleborine s.l., jego obecność w Polsce wymaga potwierdzenia
  Występuje w Europie Środkowej, w ciepłych prześwietlonych lasach sosnowych i mieszanych, zarośla, brzegi lasów, na glebach nawapiennych. Być może do znalezienia w Polsce.
              
              
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, na szczycie do tyłu odgięte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
Epipactis greuteri (kruszczyk Greutera)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o wąskiej amplitudzie ekologicznej. Wilgotne cieniste lasy mieszane jodła-buk i świerkowe. Na zboczach górskich potoków, w miejscach silnie zacienionych, wilgotnych i chłodnych, na glebach nawapiennych lub z dużą zawartością węglanu wapnia.
              
              
liście nie pofałdowane, kwiaty bez nektaru(↑nie)
  Epipactis dunensis Godf.

W basenie Morza Północnego, na wydmach i klifach, często w zaroślach wierzbowych. Być może do odszukania w Polsce.

              
        
oś kwiatostanu naga lub skąpo omszona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty silnie zwieszone.
        
          
liście tępe, nie fałdowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Zalążnia wąska, pałeczkowata, nie grubiejąca do czasu zaschnięcia kwiatów.
  Epipactis confusa

W basenie Morza Północnego, na wydmach i klifach, często w zaroślach wierzbowych. Być może do odszukania w Polsce.

          
          
liście ostre, fałdowane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Zalążnia gruszkowata, duża, szybko grubiejąca.
  Epipactis phyllanthes G.E. Sm.

W basenie Morza Północnego, na wydmach i klifach, często w zaroślach wierzbowych. Być może do odszukania w Polsce.

          

Epipactis ×schmalhausenii

Epipactis helleborine × atrorubens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.439 [71.8]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.639+638k [15]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.803 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.700 [9]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.620 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.326 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.948 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.175 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.03.2017 · powstała/was created 10.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Epipactis.htm"> Epipactis (kruszczyk) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>