takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.345)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Corallorhiza trifida Châtel.

żłobik koralowaty
Corallorhiza innata R.Br. · Corallorhiza neottia Scop.
na stronie — występowanie
Corrallorhiza trifida
26.05.1994, okolice Olkusza; copyright © by Antoni Mielnikow
Corrallorhiza trifida
08.06.1991, okolice Olkusza; copyright © by Antoni Mielnikow
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
owoce
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
pokrój owocującej rośliny
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
pokrój owocującej rośliny
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
owoce
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
owoce

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.345 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.549 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.718 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.19 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.585 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.631 [11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.78 [85.7]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.349 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.954 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.242 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.10.2014 · powstała/was created 26.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Corallorhiza_trifida.htm"> Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>