atlas-roslin.pl

Corallorhiza trifida Châtel. [🔉 ko·ral·lor·ri·za]

żłobik koralowy
Corallorhiza innata R.Br. · Corallorhiza neottia Scop.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne bezlistne łodygi zakończone luźnymi kwiatostanami; na łodygach widoczne szczątkowe, łuskowate, bezzieleniowe liście obejmujące łodygi
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
owoce
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
kwiatostan; kwiatostan widziany z boku
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od przodu; widoczna czerwono nakrapiana biaława warżka
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od góry; widoczna czerwono nakrapiana biaława warżka
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 707

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.345 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
zbiorowisko; podszycie buczyny karpackiej z wyspowo rozmieszczonymi grupami żłobika koralowego
ekologiczne liczby wskaźnikowe Corallorhiza trifida (żłobik koralowy)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 707

wybrane okazy · selected collections

#3
and.070622-11
leg. Anna Nowak-Dańda
/Tatry/
#5
sm.100627-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów/
#29
wm.060608-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Olkusz; Pazurek [kompleks buczyn]/
#1
am.940526-1
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Olkusza/
#1
am.910608-2
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Olkusza/
#3
kbb.12
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.549 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.819 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.647+637k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.718 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.19 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.585 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.631 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.78 [85.7]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.349 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.954 [3]
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.242 [8]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji