takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.345)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Corallorhiza trifida Châtel.

żłobik koralowaty
Corallorhiza innata R.Br. · Corallorhiza neottia Scop.
na stronie — występowanie
Corrallorhiza trifida

26.05.1994, okolice Olkusza; copyright © by Antoni Mielnikow

Corrallorhiza trifida

08.06.1991, okolice Olkusza; copyright © by Antoni Mielnikow

Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)

owoce

Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)

pokrój owocującej rośliny

Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)

pokrój owocującej rośliny

Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)

owoce

Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)

owoce

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.345 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.