takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.316)
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
· Czerwona Księga — VU–narażony

Epipactis albensis Nováková et Rydlo

kruszczyk połabski
na stronie — występowanie · znaleziska
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
26.07.2009, rez. Łężczok k. Raciborza; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
26.07.2009, rez. Łężczok k. Raciborza; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Epipactis albensis
szczyt kwiatostanu
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)
Epipactis albensis (kruszczyk połabski)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.316 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadki. Widne, wilgotne lasy liściaste na południu Polski.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090726.2.and - Epipactis albensis (kruszczyk połabski); rez. Łężczok k. Raciborza
and.090726-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/ #14