takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.317)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Epipactis purpurata Sm.

kruszczyk siny
Epipactis sessilifolia Peterm. · Epipactis violacea Dur.-Duq.
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
copyright © by Krzysztof Ciesielski
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata
pokrój
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL
Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
XL

cechy charakterystyczne

Rośliny niebieskofioletowo nabiegłe (zwłaszcza spód liści), także zewnętrzna strona zewnętrznych listków okwiatu jest tak nabiegła.

Liście ±długości międzywęźli, zwykle nieco krótsze.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.317 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Ciemne lasy liściaste, na żyznych i świeżych glebach nawapiennych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.4.kc - Epipactis purpurata (kruszczyk siny)
kc.4
leg. Krzysztof Ciesielski #3
znalezisko 20090726.9.and - Epipactis purpurata (kruszczyk siny); rez. Łężczok k. Raciborza
and.090726-9
leg. Anna Nowak-Dańda
/rez. Łężczok k. Raciborza/ #8