takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.313)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

kruszczyk drobnolistny
Epipactis microphylla Sw. · Helleborine microphylla (Ehrh.) Schinz et Thell.
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
06.07.2011, Pogórze Cieszyńskie; copyright © by Anna Nowak-Dańda XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
14.06.2016, rez. Lipowiec; copyright © by Jerzy Kruk XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla
roślina owocująca
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
XL
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)
Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny)

cechy charakterystyczne

Epipactis microphylla
Rośliny szarozielone, czasem fioletowo nabiegłe.

Liści nieliczne, 2-6, zwykle krótsze od międzywęźli, drobne — 1-3.5(5)cm długości i 0.3-3cm szerokości, lancetowate do równowąskich.

Kwiatostan 5-9(15)-kwiatowy.

Kwiaty brązowe lub zielonobrązowe, z zewnątrz ±szarofioletowo nabiegłe. Guzki na epichilu brodawkowate.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.313 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek skrajnie rzadki w Polsce. Znanych są cztery stanowiska, każde liczące ledwie kilka osobników. Cieniste lasy bukowe i sosnowe, na glebach stosunkowo suchych i żyznych, o odczynie obojętnym do zasadowego.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

znalezisko 20010623.1.am - Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny); rez. Lipowiec
2f · 20010623.1.am
leg. Antoni Mielnikow
/rez. Lipowiec/
znalezisko 20110706.1.and - Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny); Pogórze Cieszyńskie
7f · 20110706.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Pogórze Cieszyńskie/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.444 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.803 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.639 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.700 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.25+221 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.572a [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.620 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.629+t39 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.328 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.949 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.195 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.03.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Epipactis_microphylla.htm"> Epipactis microphylla (kruszczyk drobnolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>