takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.341); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Epipogium aphyllum Sw.

storzan bezlistny
Epipogium aphyllum (Schmidt) Sw.
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
ok. Wejherowa; copyright © by Waldemar Szaraniec
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
Epipogium aphyllum
Epipogium aphyllum
Epipogium aphyllum

cechy charakterystyczne

Warżka w górze, dwuczłonowa, z ostrogą skierowaną ku górze.

Roślina jasnożółta, nabiegłe brązowo lub czerwono, z 2-3 kwiatami na szypule, zwisłymi, nabiegłymi czerwono.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.341 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Epipogium aphyllum (storzan bezlistny)
wystepowanie
o mapie występowania
W cienistych lasach bukowych i jodłowych, w świerczynach, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, kwaśnych do obojętnych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.10_7.wsz - Epipogium aphyllum (storzan bezlistny); ok. Wejherowa
9f · 00010000.10_7.wsz
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Wejherowa/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.474 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.807 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.705 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.29+221 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.578 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.622 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.635+t39 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.329 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.951 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.228 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Epipogium_aphyllum.htm"> Epipogium aphyllum (storzan bezlistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>