takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.342)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Goodyera repens (L.) R. Br.

tajęża jednostronna
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
trasa Łeba-Rąbka; copyright © by Jarosław Makowski
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
liście
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)

cechy charakterystyczne

Kłos ±nieskręcony, jednostronny do nieregularnie wszechstronnego, ±zbity.

Listki okwiatu 3-4mm długości; warżka z zagłębieniem w nasadzie.

Nerwacja liści siatkowata.

Roślina kłączowa.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.342 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy sosnowe i świerkowe, na glebach świeżych, ubogich i umiarkowanie żyznych, kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 00010000.08_1_3.jmak - Goodyera repens (tajęża jednostronna); trasa Łeba-Rąbka
15f · 00010000.08_1_3.jmak
leg. Jarosław Makowski
/trasa Łeba-Rąbka/
znalezisko 00010000.a07.mr - Goodyera repens (tajęża jednostronna); Suwalszczyzna
11f · 00010000.a07.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
znalezisko 20080727.1.and - Goodyera repens (tajęża jednostronna); Norwegia
1f · 20080727.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/
znalezisko 00010000.10_6.wsz - Goodyera repens (tajęża jednostronna); ok. Wejherowa
5f · 00010000.10_6.wsz
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Wejherowa/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.483 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.807 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642+639k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.704 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.24 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.583 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.622 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.639+t39 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.330 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.953 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.209 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Matuszkiewicz J. M., 2001 — Zespoły leśne Polski. [7]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 27.03.2017 · powstała/was created 19.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Goodyera_repens.htm"> Goodyera repens (tajęża jednostronna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>