fot. wsz-10-RGBS-4311 (501×835) — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Goodyera repens (tajęża jednostronna)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ok. Wejherowa
copyright © by Waldemar Szaraniec