takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.245)

Epipactis helleborine (L.) Crantz s.str.

kruszczyk szerokolistny
Epipactis latifolia All. p.p.
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
06.08.2016, Góra Zamkowa (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
var. viridis
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
odmiana zielonawa
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
odmiana zielonawa
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
typowy
Epipactis helleborine
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
kwiat, widok od przodu
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
XL
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

cechy charakterystyczne

Gatunek o dużej zmienności. Czasem wyróżnia się dwa podgatunki:
ssp. helleborine o kwiatach z różowym lub fioletowym nalotem; guzki na mezofilu duże, wyraźne,
ssp. viridis o kwiatach żółtozielonych, bez różowego lub fioletowego nalotu; guzki na mezofilu bardzo małe lub brak.
Najdłuższy liść 8-18.5cm długości, stanowi 1/6-1/3 długości pędu.

Łodyga pod kwiatostanem stosunkowo cienka (stosunek długości pędu do średnicy = 185-385).

Liści (4)5-10(12), drugi od nasady eliptyczny lub szeroko jajowaty do jajowato-lancetowatego, 2-5× dłuższy od międzywęźla.

Na tych samych stanowiskach kwitnie o dwa tygodnie później niż kruszczyk krótkolistny (Epipactis distans).

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.245 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o szerokiej skali ekologicznej. Od żyznych lasów bukowych do ubogich i kwaśnych lasów sosnowych i wydm. Także na siedliskach antropogennych jak rowy melioracyjne, hałdy rumoszu skalnego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 00010000.10_5.wsz - Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
6f · 00010000.10_5.wsz
leg. Waldemar Szaraniec
znalezisko 20000310.6.bl - Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
6f · 20000310.6.bl
leg. Barbara Łotocka
znalezisko 20050801.3.mr - Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny); Suwalszczyzna
8f · 20050801.3.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.450 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.804 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.640 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.701 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.24 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.572 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.619 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.327 [150.5]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.184 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.03.2017 · powstała/was created 21.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Epipactis_helleborine.htm"> Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>