takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.245)

Epipactis helleborine (L.) Crantz s.str.

kruszczyk szerokolistny
Epipactis latifolia All. p.p.
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

06.08.2016, Góra Zamkowa (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk XL

Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

var. viridis

Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

odmiana zielonawa

Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

odmiana zielonawa

Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

typowy

Epipactis helleborine
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

kwiat, widok od przodu

Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

cechy charakterystyczne

Gatunek o dużej zmienności. Czasem wyróżnia się dwa podgatunki:
ssp. helleborine o kwiatach z różowym lub fioletowym nalotem; guzki na mezofilu duże, wyraźne,
ssp. viridis o kwiatach żółtozielonych, bez różowego lub fioletowego nalotu; guzki na mezofilu bardzo małe lub brak.
Najdłuższy liść 8-18.5cm długości, stanowi 1/6-1/3 długości pędu.

Łodyga pod kwiatostanem stosunkowo cienka (stosunek długości pędu do średnicy = 185-385).

Liści (4)5-10(12), drugi od nasady eliptyczny lub szeroko jajowaty do jajowato-lancetowatego, 2-5× dłuższy od międzywęźla.

Na tych samych stanowiskach kwitnie o dwa tygodnie później niż kruszczyk krótkolistny (Epipactis distans).

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.245 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o szerokiej skali ekologicznej. Od żyznych lasów bukowych do ubogich i kwaśnych lasów sosnowych i wydm. Także na siedliskach antropogennych jak rowy melioracyjne, hałdy rumoszu skalnego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 00010000.10_5.wsz - Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

6f · 00010000.10_5.wsz
leg. Waldemar Szaraniec

znalezisko 20000310.6.bl - Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

6f · 20000310.6.bl
leg. Barbara Łotocka

znalezisko 20050801.3.mr - Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny); Suwalszczyzna

8f · 20050801.3.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/