fot. epipactis_helleborine_03 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.08.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański