fot. wsz-Kruszczyk-szerokolistny-typowy — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

typowy
; ok. Wejherowa · copyright © by Waldemar Szaraniec