fot. wsz-10-RGBS-4170 — copyright © by Waldemar Szaraniec
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Waldemar Szaraniec