takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.244)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

kruszczyk rdzawoczerwony
Epipactis atropurpurea Raf. · Epipactis rubiginosa Gaudin
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

pokrój w czasie kwitnienia; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

pokrój; Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

kwiat w zbliżeniu

Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

fragment kwiatostanu

Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

kwiat, widok z boku

Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

kwiat, widok od przodu

Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

pokrój rośliny z pąkami

Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

cechy charakterystyczne

Rośliny czerwono-purpurowo nabiegłe.

Liści 4-9, przynajmniej 2× dłuższe od międzywęźli, 2-8(12)cm długości i 1-4cm szerokości, podługowato-jajowate.

Kwiatostan licznokwiatowy.

Kwiaty obustronnie ciemnoczerwone do brązowoczerwonych. Guzki na epichilu wysokie, głęboko bruzdowane.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.244 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony)

pokrój w czasie kwitnienia

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek o szerokiej amplitudzie ekologicznej, od żyznych buczyn do borów sosnowych i wydmowych piasków; na glebach suchych i świeżych, żyznych i ubogich. Preferuje gleby obojętne do lekko zasadowych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 00010000.338.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna

3f · 00010000.338.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.76.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna

6f · 00010000.76.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.88.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna

1f · 00010000.88.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.324.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Estonia

1f · 00010000.324.mr
leg. Maciej Romański
/Estonia/

znalezisko 00010000.251.mr - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); Suwalszczyzna

5f · 00010000.251.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20050630.2.pb - Epipactis atrorubens (kruszczyk rdzawoczerwony); ok. Rowów

2f · 20050630.2.pb
leg. Przemysław Baraniecki
/ok. Rowów/