gatunek z kręgu E. helleborine s.l., jego obecność w Polsce wymaga potwierdzenia [24]
· ochrona ścisła (1.314)
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Epipactis muelleri Godfery

kruszczyk Muellera
Epipactis viridiflora (Hoffm.) H.Müll. pro parte

cechy charakterystyczne

Zalążnia wydłużono-gruszkowata, co najwyżej 3× dłuższa niż szersza, na szypułce 3-5(5.5)mm długiej, jej górne żebro (na stronie grzbietowej) wyraźnie zgrubiałe, grubsze od pozostałych.

Zewnętrzne listki okwiatu jajowate, na szczycie proste, białawe, zielonkawe, jedynie na brzegu blado różowe.

Pyłkowiny na szczycie często stożkowato wydłużone, rożkowato zakrzywione. Rostellum zagięte do klinandrium

Epichil biały, jasno zielonkawy, czasem jedyni w nasadzie i na brzegu zaróżowiony, sercowaty.

Hypochil nie jest wklęsły od spodu, od wewnątrz czerwony.

Guzki na mezochilu zaróżowione.

Łodyga w nasadzie jasnozielona. Dolne przysadki ±poziome lub skośnie skierowane w dół. Dolne liście jajowate do lancetowatych.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.314 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Występuje w Europie Środkowej, w ciepłych prześwietlonych lasach sosnowych i mieszanych, zarośla, brzegi lasów, na glebach nawapiennych. Być może do znalezienia w Polsce.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.