takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.330)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Chamorchis alpina (L.) Rich.

potrostek alpejski
Chamorchis alpina Rich. · Chamorchis alpinus Rich. · Herminium alpinum (L.) Lindl.
Chamorchis alpina
13.08.2003, Tatry; copyright © by Antoni Mielnikow
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)

cechy charakterystyczne

Kwiaty na szypułkach. Kwiatostan 3-12-kwiatowy.
Warżka języczkowata, czasem niewyraźnie łatkowana, 3-4mm długości.
Zewnętrzne listki okwiatu żółtawe, żółtobrązowe, podługowato-jajowate lub lancetowate.
Liści 3-7, szydlaste, mięsiste, w rozecie w nasadzie pędu.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.330 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Chamorchis alpina (potrostek alpejski)
wystepowanie
o mapie występowania
W piętrze alpejskim Tatr, na stromych zboczach i halach, na glebach nawapiennych, świeżych, umiarkowanie żyznych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤250.

znalezisko 20090713.3.kc - Chamorchis alpina (potrostek alpejski); czerwony szlak na Ciemniak
8f · 20090713.3.kc
leg. Krzysztof Ciesielski
/czerwony szlak na Ciemniak/
literatura · references
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.810 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.707 [9]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.562 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.626 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.332 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.946 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.64 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.03.2017 · powstała/was created 25.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Chamorchis_alpina.htm"> Chamorchis alpina (potrostek alpejski) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>