⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchidaceae (storczykowate)]
  
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
oś kwiatostanu, zalążnie i torebki gęsto gruczołowato owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Kwiaty otwarte, ciemno różowe do czerwonych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Świetliste, stosunkowo suche lasy, siedliska o charakterze lasostepowym,. Na glebach żyznych, zasadowych, nawapiennych lub zawierających węglan wapnia.
  
  
oś kwiatostanu, zalążnie i torebki nagie lub rzadko owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Kwiaty niemal zawsze jedynie półotwarte, białe lub kremowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
  
    
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
Cephalanthera longifolia
górne przysadki znacznie krótsze od zalążni (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Liści łodygowych 7-10, przynajmniej 5× dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, buczyny, grabowe, dębiny, lasy mieszane, rzadziej w lasach iglastych, na obrzeżach, w zaroślach i na łąkach. Na glebach obojętnych i zasadowych, żyznych, próchnicznych, świeżych, nawapiennych i nie nawapiennych.
    
    
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
górne przysadki przynajmniej połowy długości zalążni(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Liści łodygowych 3-6, ok. 3-4× dłuższe niż szersze, podługowato-jajowate, tępawe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
wystepowanie
syn. Cephalanthera alba · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W ciepłolubnych buczynach storczykowych, stosunkowo suchych i ciepłych lasach dębowo-grabowych, bukowo-jodłowych, lipowych, świetlistych ciepłych dąbrowach, rzadko w iglastych. Na glebach żyznych, zasadowych, wapiennych, świeżych lub suchych, o charakterze rędzin lub zawierających węglan wapnia.
    
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.464 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.803 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.641+638k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.699 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.12+27 [86.2]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.618 [11]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.328 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.950 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.217 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 01.04.2017 · powstała/was created 10.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Cephalanthera.htm"> Cephalanthera (buławnik) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>