takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.304)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera alba (Crantz) Simonk. · Cephalanthera alba Crantz · Cephalanthera grandiflora Gray · Cephalanthera pallens Rich.
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne ulistnienie łodyg i ustawienie kwiatów w kwiatostanach; 25.05.2009, Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

pokrój kwitnącej rośliny w murawie (miejsce słoneczne)

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

pokrój kwitnącej rośliny w buczynie (miejsce cieniste)

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

rośliny z pąkami kwiatowymi

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

roślina po przekwitnięciu

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

osobnik; kwitnące rośliny widziane z boku; widoczne ulistnienie łodyg i ustawienie kwiatów w kwiatostanach

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

osobnik; roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie łodygi i ustawienie kwiatów w kwiatostanie

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

łodyga; dolny odcinek łodygi; widoczny najniższy, szczątkowy liść

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

liść; widoczna dolna powierzchnia liścia

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiatostan; szczytowy odcinek łodygi zakończony kwiatostanem; widoczne przysadki i skręcenie zalążni

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiatostan; fragment kwiatostanu; widoczne długie przysadki

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiat; kwiat widziany od przodu; widoczny prętosłup i struktura warżki

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiat; kwiat widziany od przodu i od dołu; widoczny prętosłup i struktura warżki

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiat; kwiat widziany z góry

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiat; pojedynczy kwiat widziany od dołu

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

cechy charakterystyczne

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

kwiatostan z torebkami

Górne przysadki przynajmniej połowy długości zalążni, dolne znacznie od niej dłuższe, liściopodobne.

Liści łodygowych 3-6, ok. 3-4× dłuższe niż szersze, podługowato-jajowate, tępawe.

Owoce zawiązuje 80-100% kwiatów. Kwiaty białe, 15-20mm długości, po 3-8 w luźnym kwiatostanie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.304 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

grupa; zwarta grupa kwitnących roślin w podszyciu buczyny w kompleksie leśnym obok rezerwatu Opalonki

Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

zbiorowisko; kwitnące osobniki w podszyciu buczyny w pobliżu rezerwatu Opalonki

wystepowanie
o mapie występowania
Cephalanthera damasonium
Przede wszystkim w ciepłolubnych buczynach storczykowych, stosunkowo suchych i ciepłych lasach dębowo-grabowych, bukowo-jodłowych, lipowych, świetlistych ciepłych dąbrowach, rzadko w iglastych. Na glebach żyznych, zasadowych, wapiennych, świeżych lub suchych, o charakterze rędzin lub zawierających węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 00010000.CeDa.kbb - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)

4f · 00010000.CeDa.kbb
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz

znalezisko 19950616.2.am - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pieniny

1f · 19950616.2.am
leg. Antoni Mielnikow
/Pieniny/

znalezisko 20070520.1.and - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Wyż. Krakowsko-Częstochowska

1f · 20070520.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 20060611.1.and - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Wyż. Krakowsko-Częstochowska

1f · 20060611.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 20070629.2.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Pogórze Orlickie, Czermna

3f · 20070629.2.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/

znalezisko 20100605.1.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik

4f · 20100605.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik/

znalezisko 00010000.10_6_38.jmak - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Niemcy, Donautal

1f · 00010000.10_6_38.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/

znalezisko 20090525.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]

4f · 20090525.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Klonów k. Racławic.; Zadąbie [buczyna storczykowa]/

znalezisko 20080613.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy); Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół]

11f · 20080613.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół]/