znalezisko 20080613.1.wm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy) · Michałów k. Pińczowa.; Polichno [rez. Wroni Dół] · (leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur)
zarośla leszczynowe
wm-02bbP0613084309
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
osobnik; roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie łodygi i ustawienie kwiatów w kwiatostanie
wm-04aaP0613084318
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
łodyga; dolny odcinek łodygi; widoczny najniższy, szczątkowy liść
wm-05baP0613084320
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
liść; widoczna dolna powierzchnia liścia
wm-06aaP0613084317
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; szczytowy odcinek łodygi zakończony kwiatostanem; widoczne przysadki i skręcenie zalążni
wm-06bcP0613084327
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; szczytowy odcinek kwiatostanu; widoczne przysadki i skręcenie zalążni
wm-06caP0613084337
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiatostan; fragment kwiatostanu; widoczne długie przysadki
wm-07abP0613084355
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany od przodu; widoczny prętosłup i struktura warżki
wm-07adP0613084334
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany od przodu i od dołu; widoczny prętosłup i struktura warżki
wm-07caP0613084332
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; kwiat widziany z góry
wm-07daP0613084331
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; pojedynczy kwiat widziany od dołu
wm-07gaP0613084359
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
kwiat; przekrój podłużny przez kwiat