takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.305)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

buławnik mieczolistny
Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch · Cephalanthera longifolia L.
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

31.05.2008, Hutki-Kanki – Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Cephalanthera longifolia

pokrój

Cephalanthera longifolia

pokrój

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera longifolia

pokrój

Cephalanthera longifolia

kwiatostan

Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

cechy charakterystyczne

Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

Górne przysadki znacznie krótsze od zalążni.

Liści łodygowych 7-10, przynajmniej 5× dłuższe niż szersze.

Owoce zawiązuje do 20% kwiatów. Kwiaty białe, 10-15mm dlugości, po 10-20 w dość gęstym kwiatostanie.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.305 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy liściaste, buczyny, grabowe, dębiny, lasy mieszane, rzadziej w lasach iglastych, na obrzeżach, w zaroślach i na łąkach. Na glebach obojętnych i zasadowych, żyznych, próchnicznych, świeżych, nawapiennych i nie nawapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 00010000.1.kc - Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

2f · 00010000.1.kc
leg. Krzysztof Ciesielski