fot. wm-00abP0530042300 — copyright © by Waldemar i Maria Mazur
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cephalanthera longifolia (buławnik mieczolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zbiorowisko; biało kwitnące osobniki buławnika w podszyciu buczyny na podłożu wapiennym
30.05.2004, Olkusz.; Pazurek [buczyna karpacka]. · copyright © by Waldemar i Maria Mazur