takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.303)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

buławnik czerwony
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

18.06.2006, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

cechy charakterystyczne

Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Oś kwiatostanu, zalążnie i torebki gęsto gruczołowato owłosione.

Kwiaty otwarte, ciemno różowe do czerwonych.

Epichil (zewnętrzna część warżki) wyraźnie dłuższy niż szerszy.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.303 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

Cephalanthera rubra

zbiorowisko: nawapienna buczyna "storczykowa" z podzwiązku SubAll.Cephalanthero-Fagenion R. Tx. 1955 (zbiorowisko Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus)

wystepowanie
o mapie występowania
Świetliste, stosunkowo suche lasy, siedliska o charakterze lasostepowym,. Na glebach żyznych, zasadowych, nawapiennych lub zawierających węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060618.1.and - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Wyż. Krakowsko-Częstochowska

9f · 20060618.1.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/

znalezisko 00010000.10_2_48.jmak - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Donautal, Niemcy

4f · 00010000.10_2_48.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/

znalezisko 20080622.1.puchalski - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); poboczu szosy Hajnówka - Białowieża

6f · 20080622.1.puchalski
leg. Robert Puchalski
/poboczu szosy Hajnówka - Białowieża/