znalezisko 20100605.1.sm - Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy) · Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Mielnik · (leg. det. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl)
murawa ciepłolubna ze związku All.Bromion erecti i przylegająca buczyna storczykowa z podzwiązku SubAll.Cephalanthero-Fagenion, 390 m n.p.m.
SM-20100605-1-Cephalanthera_damasonium-01
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w murawie (miejsce słoneczne)
SM-20100605-1-Cephalanthera_damasonium-01_v2
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
SM-20100605-1-Cephalanthera_damasonium-02
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
rośliny z pąkami kwiatowymi
SM-20100605-1-Cephalanthera_damasonium-03
Cephalanthera damasonium (buławnik wielkokwiatowy)
pokrój kwitnącej rośliny w buczynie (miejsce cieniste)