takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.335); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Orchis ustulata L.

storczyk drobnokwiatowy
Orchis ustulatus L.
Orchis ustulata
13.05.2002, Szwajcaria, kanton Ticino, Gudo; copyright © by Jan Kucharzyk
Orchis ustulata
01.06.1996, Okolice Chęcin; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis ustulata
Orchis ustulata
Orchis ustulata

cechy charakterystyczne

Kwiaty drobne, do 1cm długości, wonne. Kłos początkowo jajowaty, potem walcowaty.

Zewnętrzne listki okwiatu 3-3.5mm długości, z zewnątrz czerwonobrązowe. Warżka 2-4mm długości.

Ostroga krótka, 2-4× krótsza od zalążni.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchis (storczyk)]
  
liście w różyczce, kwitnienie wczesne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Dolne (3)4(-6) liści zbliżonych do siebie, tworzą ±wyraźną różyczkę, ±poziomo rozłożone, na spodzie bez kila, zwykle 4-5(5.5)× dłuższe niż szersze.
  
  
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
liście nie w różyczce, kwitnienie późne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Najniższe (2)3(-5) liście łodygowe nie są zbliżone tak aby tworzyły wyraźną różyczkę, odstają i są łukowato wygięte, spodem często z kilem; zwykle 6-7(7.5)× dłuższe niż szersze.
  

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.335 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Orchis ustulata
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, zbocza, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, bogatych w węglan wapnia.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.528 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.813 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.646 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.710 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.42+46 [86.2]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.548 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.627 [11]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.690+t41 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.339 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.943 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.102 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.03.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Orchis_ustulata.htm"> Orchis ustulata (storczyk drobnokwiatowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>