Zbliżony rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się między innymi:
· przysadkami podobnymi do liści (u storczyków (Orchis) są one drobne, błoniaste, z 1-3(5) nerwami podłużnym i tylko dolne czasami z poprzecznymi, zwykle krótsze niż kwiaty),
· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi i zwykle najwyższy liść łodygowy pochwiasto obejmuje łodygę pod kwiatostanem,
· bulwą palczasto podzieloną (stąd nazwa rodzajowa „o palczastym korzeniu”) — u storczyków (Orchis) bulwy są jajowate, niepodzielone; tej cechy z uwagi na to, że wiąże się ze zniszczeniem osobnika (wszystkie gatunki storczyków w Polsce są roślinami chronionymi i przeważnie rzadkimi) nie możemy w praktyce określać,
· ponadto występuje różnica w liczbie chromosomów i mikoryzie.
  
wszystkie listki okwiatu poza warźką stulone w hełm (↓nie)
  
    
Orchis morio (storczyk samiczy)
Orchis morio (storczyk samiczy)
Orchis morio (storczyk samiczy)
ostroga pozioma lub zakręcona w górę (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Przysadka ±długości zalążni.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Orchis morio (storczyk samiczy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zarośla i murawy, prześwietlone lasy, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, o odczynie obojętnym.
    
    
ostroga skierowana ku dołowi(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Warżka dłuższa niż szersza, z wydłużoną środkową łatką.
    
      
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
Orchis coriophora f. alba
forma albinotyczna
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
środkowa łatka warżki niepodzielona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Hełm podługowaty, ostry, purpurowobrązowy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Orchis coriophora (storczyk cuchnący)
takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Wilgotne łąki i zarośla; na glebach wilgotnych, umiarkowanie żyznych, nawapiennych.
      
      
środkowa klapa warżki podzielona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· zwykle biaława i ±purpurowo-czerwono plamista.
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
      
        
przysadki zbliżone długością do zalążni (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Wycięcie środkowej klapy warżki bez ząbka lub z niewielkim; warżka 2-10(12)mm długości. przynajmniej w 1/2 tak dł. jak żal.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
        
          
Orchis ustulata
Orchis ustulata
Orchis ustulata
kwiaty drobne, wonne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Zewnętrzne listki okwiatu 3-3.5mm długości, z zewnątrz czerwonobrązowe. Warżka 2-4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Orchis ustulata (storczyk drobnokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, zbocza, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, bogatych w węglan wapnia.
          
          
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
kwiaty większe, bezwonne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Zewnętrzne listki okwiatu 6-8(10)mm długości, fioletowo różowe. Warżka 6-10mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)
takson wymarły na terenie Polski
  Łąki, zarośla, prześwietlone lasy, polany, na glebach suchych, umiarkowanie żyznych, na podłożu węglanowym.
          
        
przysadki znacznie krótsze od zalążni(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Warżka ponad 12mm długości, jej środkowa klapa z małym ząbkiem między łatkami.
        
          
hełm z zewnątrz brązowoczerwony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· Środkowa klapa warżki rozszerza się już od nasady, szeroka i płaska, znacznie (3-4×) szersza od klap bocznych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Orchis purpurea (storczyk purpurowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne, prześwietlone lasy, polany, łąki przy lasach, nasłonecznione zbocza, luźne zarośla, gleby stosunkowo suche, umiarkowanie żyzne, zasobne w węglan wapnia.
          
          
hełm bladoróżowy lub szarofioletowy(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Środkowa klapa warżki od nasady do połowy podobnej szerokości, w najwęższym miejscu tylko nieco szerszy od klap bocznych, krótka i tępa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Orchis militaris (storczyk kukawka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, łąki, słoneczne zbocza, widne lasy sosnowe, na glebach suchych do wilgotnych, umiarkowanie żyznych i zasobnych w węglan wapnia.
          
  
boczne zewnętrzne listki okwiatu odchylone do tyłu(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
· Warżka trójłatkowa.
  
    
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
Orchis laxiflora ssp. palustris
łodyga równomiernie ulistniona wąskimi liśćmi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym g ...
· Przysadki 3-5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.
· ta cecha di ...
Orchis palustris (storczyk błotny)
wystepowanie
syn. Orchis laxiflora ssp. palustris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagniste łąki.
    
    
liście w przyziemnej rozecie, szersze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
    
      
Orchis mascula ssp. signifera
Orchis mascula ssp. signifera
kwiaty różowe do purpurowych (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Liście w nasadzie, spodem, zwykle czerwono-fioletowo prążkowane, wyjątkowo całe plamiste; podługowate do podługowato-lancetowatych, powyżej środka najszersze, zwężające się ku nasadzie, zebrane w różyczkę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Orchis mascula (storczyk męski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, zarośla, widne, prześwietlone lasy, zwykle na glebach nawapiennych, umiarkowanie żyznych, świeżych, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego.
      
      
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
kwiaty jasnożółte(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
· Liście w nasadzie bez cętek i bez plam; równowąsko-lancetowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
Orchis pallens (storczyk blady)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w górach, w lasach bukowych i sosnowych, na ich obrzeżach, polanach, w zaroślach, na glebach nawapiennych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.
      
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.524 [71.8]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.89 [8]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.645+638k [15]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.812 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.709 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.40+13+17+30 [86.2]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.677 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.337 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.941 [3]
· Pluciński P., 2012 — Ponowne odkrycie storczyka trójzębnego Orchis tridentata Scop. w Polsce [297]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 29.03.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Orchis.htm"> Orchis (storczyk) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>