⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Orchidaceae (storczykowate)]
  
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)
pyłkowiny blisko siebie, równolegle (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
· Pyłkowiny 2-3mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Platanthera bifolia (podkolan biały)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podgatunek typowy rośnie na glebach kwaśnych, głównie na wrzosowiskach, w Polsce rzadszy. Podgatunek ssp. latifolia w Polsce częstszy, rośnie na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, często zasobnych w węglan wapnia, na łąkach i w lasach liściastych.
  
  
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
XL
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
Platanthera chlorantha
pyłkowiny oddalone, nierównoległe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Pyłkowiny 3-5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Platanthera chlorantha (podkolan zielonawy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, buczyny, grądy, ciepłe dąbrowy, zarośla, czasem na łąkach, na glebach dość wilgotnych i żyznych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.
  
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.486 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.807 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.642+637k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.705 [9]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.13+35 [86.2]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.652 [85.4]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.331 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.947 [3]
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.71 [8]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 28.03.2017 · powstała/was created 10.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Platanthera.htm"> Platanthera (podkolan) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>