takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.250)

Platanthera bifolia (L.) Rich.

podkolan biały
Platanthera bifolia

19.06.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański

Platanthera bifolia
Platanthera bifolia (podkolan biały)

kwiat w zbliżeniu

Platanthera bifolia (podkolan biały)

roślina przed kwitnieniem

Platanthera bifolia (podkolan biały)

szczyt kwiatostanu

Platanthera bifolia

kwiat, widok od przodu

Platanthera bifolia
Platanthera bifolia

kwiatostan

Platanthera bifolia
Platanthera bifolia (podkolan biały)
Platanthera bifolia (podkolan biały)

kwiat

Platanthera bifolia (podkolan biały)

kwiat, widok z boku

Platanthera bifolia (podkolan biały)

kwiatostan

Platanthera bifolia (podkolan biały)

kwiatostan

Platanthera bifolia (podkolan biały)

liście

cechy charakterystyczne

Łącznik pyłkowin bardzo wąski, worki pręcika znajdują się blisko siebie, równolegle, w odległości (0.6)0.9-1.3mm.
Pyłkowiny 2-3mm długości.
Ostroga 18-30mm długości, 0.7-1.4mm średnicy, długo zaostrzona.
Kwiaty przeważnie białe, o intensywnym przyjemnym zapachu.

space

Podgatunek ssp. latifolia ma warżkę długości 10-16mm, kwiatostan jest krótki i luźny, a same rośliny duże.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.250 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Podgatunek typowy rośnie na glebach kwaśnych, głównie na wrzosowiskach, w Polsce rzadszy. Podgatunek ssp. latifolia w Polsce częstszy, rośnie na glebach o odczynie zbliżonym do obojętnego, często zasobnych w węglan wapnia, na łąkach i w lasach liściastych.

znalezisko 00010000.231.mr - Platanthera bifolia (podkolan biały); Suwalszczyzna

7f · 00010000.231.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 20040509.7.am - Platanthera bifolia (podkolan biały); Pewel Wlk.

2f · 20040509.7.am
leg. Antoni Mielnikow
/Pewel Wlk./

znalezisko 20050526.1.mr - Platanthera bifolia (podkolan biały); Suwalszczyzna

1f · 20050526.1.mr
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/

znalezisko 00010000.7.kc - Platanthera bifolia (podkolan biały)

2f · 00010000.7.kc
leg. Krzysztof Ciesielski