atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24][491]

Orchis ×hybrida Boenn.

Orchis militaris L. × Orchis purpurea Huds.

cechy charakterystyczne