takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.332); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Orchis pallens L.

storczyk blady
Orchis pallens (storczyk blady)

osobnik; kwitnąca roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie; 24.04.2010, Miechów; Kalina-Lisiniec [obszar Natura 2000 PLH120007]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur

Orchis pallens (storczyk blady)

kwiatostan

Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)

kwiat; kwiat widziany z boku i z góry; widoczna warżka

Orchis pallens (storczyk blady)

kwiat; pojedynczy kwiat widziany od przodu

Orchis pallens (storczyk blady)

kwiat; pojedynczy kwiat widziany z góry; widoczna warżka i ostroga

Orchis pallens (storczyk blady)

kwiat; pojedynczy kwiat widziany z boku i od dołu; widoczna warżka, ostroga, zalążnia i liściokształtna przysadka

cechy charakterystyczne

Orchis pallens (storczyk blady)

kwiat

Kwiaty i przysadki jasnożółte. Warżka płaska o nieco wklęsłych łatkach bocznych.

Liście w nasadzie bez cętek i bez plam; równowąsko-lancetowate.

W pełni rozwinięty kwiatostan krótki, jajowaty do jajowato-walcowatego, luźny.

Przysadki 3-5-nerwowe, najniższe z nerwami poprzecznymi.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.332 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Orchis pallens (storczyk blady)

zbiorowisko; kwitnące osobniki w kserotermicznej murawie na podłożu gipsowym

Orchis pallens (storczyk blady)
Orchis pallens (storczyk blady)
wystepowanie
o mapie występowania
Głównie w górach, w lasach bukowych i sosnowych, na ich obrzeżach, polanach, w zaroślach, na glebach nawapiennych, żyznych, o odczynie zbliżonym do obojętnego.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20060512.1.pb - Orchis pallens (storczyk blady); buczyna; okolice  Brennej

5f · 20060512.1.pb
leg. Przemysław Baraniecki
/buczyna; okolice Brennej/

znalezisko 00010000.OrPa.kbb - Orchis pallens (storczyk blady)

7f · 00010000.OrPa.kbb
leg. Kamila i Bogusław Binkiewicz

znalezisko 20040417.3.am; Dzięgielów

2f · 20040417.3.am
leg. Antoni Mielnikow
/Dzięgielów/

znalezisko 19950506.1.am; Okolice Cieszyna

1f · 19950506.1.am
leg. Antoni Mielnikow
/Okolice Cieszyna/

znalezisko 20100424.1.wm - Orchis pallens (storczyk blady); Miechów; Kalina-Lisiniec [obszar Natura 2000 PLH120007]

16f · 20100424.1.wm
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar MAZUR
/Miechów; Kalina-Lisiniec [obszar Natura 2000 PLH120007]/