Do 2014r. ochronie ścisłej podlegał cały rodzaj. Obecnie chronione gatunki są wyspecyfikowane w rozporządzeniu, przy czym część podlega ochronie ścisłej, inne częściowej.

klucz do oznaczania

⇒ zwarta wersja klucza
  
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
(p) nasada warżki żółta (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Ostroga dłuższa od zalążni, 12-15 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· ta cecha diagnos ...
· ta cecha diagnostyczna ...
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
wystepowanie
stoplamek bzowy, storczyk bzowy · syn. Orchis sambucina · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie łąki, luźne zarośla, na glebach świeżych, o odczynie kwaśnym do zasadowego, często na podłożu wapiennym.
  
  
(p) nasada warżki nigdy nie jest żółta(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pra ...
· Ostroga krótsza od zalążni, do 12mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  
    
(p) łodyga pełna lub prawie pełna, nieściśliwa (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
    
      
(p) liście w nasadzie najszersze (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu s ...
· Łodyga pełna lub prawie pełna (światło <1/3 średnicy łodygi).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
  Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.

Tutaj też ujęte: kukułka lapońska (Dactylorhiza lapponica) i kukułka Russowa (Dactylorhiza russowii).

      
      
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
(p) liście w 1/3-1/2 najszersze(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Łodyga pełna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
wystepowanie
stoplamek plamisty, storczyk plamisty · syn. Orchis maculata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
    
(p) łodyga pusta, ściśliwa(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
    
      
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
(p) warżka rombowata, tak długa jak szeroka (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Ostroga do 8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
Dactylorhiza incarnata (kukułka krwista)
stoplamek krwisty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Tutaj też ujęte: kukułka krwista żółtawa (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca), Dactylorhiza cruenta.

      
      
(p) warżka szersza niż dłuższa(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Ostroga ponad 8mm długości.
      
        
(p) liście krępe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Warżka sercowata, najszersza u nasady, zwykle nie podzielona na łatki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Dactylorhiza cordigera (kukułka sercowata)
stoplamek sercowaty, storczyk sercowaty · prawdopodobnie mylnie podany
  Występuje na górskich i wysokogórskich halach w Karpatach Wschodnich. Być może do znalezienia w Polsce.
        
        
(p) liście wydłużone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Warżka w obrysie poprzecznie owalna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
        
          
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
(p) warżka głęboko podzielona na 3 łatki (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
· Rysunek na warżce wyraźny, ciemny, z plamami i liniami.
Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)
wystepowanie
stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny · syn. Orchis latifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.

Tutaj też ujęte: kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica) i kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei).

          
          
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
XL
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
(p) warżka płytko podzielona na 3 łatki lub nie podzielona(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Rysunek na warżce z drobnych plamek.
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
stoplamek zaniedbany, storczyk zaniedbany · nowy gatunek flory Polski podany w 1990 roku
  Gatunek z atlantyckiej części Europy. U nas na pojedynczym stanowisku. Rośnie na żyznych, podmokłych łąkach nawapiennych.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

oznaczanie

Od podobnego rodzaju storczyk (Orchis) (do którego był wcześniej włączany) rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się:

· przysadkami podobnymi do liści (u storczyków (Orchis) są one błoniaste),

· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi),

· bulwą palczasto podzieloną (stąd nazwa rodzajowa „o palczastym korzeniu”) — u storczyków (Orchis) bulwy są jajowate, niepodzielone; tej cechy z uwagi na to, że wiąże się ze zniszczeniem osobnika (wszystkie gatunki storczyków w Polsce są roślinami chronionymi i czasem rzadkimi) trudno w praktyce tę cechę określać,

· ponadto występuje różnica w liczbie chromosomów i mikoryzie.

Oznaczanie występujących w Polsce gatunków z rodzaju kukułka (Dactylorhiza) nie jest trywialnym zadaniem. Występuje kilka znacznie podobnych do siebie gatunków, dzielonych na podgatunki. Dodatkową trudność stwarzają liczne mieszańce w obrębie rodzaju. Znane są też mieszańce z gatunkami z innych rodzajów (z gółką długostrogową (Gymnadenia conopsea), gółką wonną (Gymnadenia odoratissima), gółkiem białawym (Pseudorchis albida))

space

· ogólny pokrój, proporcje długości liści do międzywęźli, kształt liści, stosunek długości do szerokości liści łodygowych, plamiste ciemne przebarwienia na liściach, łodydze i podsadkach, kąt odejścia liści od łodygi

space

· barwa kwiatów (uwaga! jest b. zmienna co do intensywności, są też formy albinotyczne), obecność i wyrazistość ciemniejszych plam, ewentualnie łączących się w rysunek linii i pętli,

space

· bardzo pomocną informacją jest siedlisko, czy podłoże torfowe/murszowe, czy gleba kwaśna czy zasadowa, oraz miejsce występowania (niektóre gatunki lub niższe taksony są zgrupowane tylko w pewnych regionach Polski),

literatura · references
· Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.128 [8]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.502 [71.8]
· Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.776 [105]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.711 [9]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.815 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.643+638k [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.629 [11]
· Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.49 [86.2]
· Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.697 [85.4]
· Czerepanov, S.K., 1973 — Additamenta et Corrigenda ad "Floram USSR" (tomi I-XXX). p.355 [85.32]
· Czerepanov, S.K., 1995 — Vascular plants of Russia and Adjacent States (the former USSR). p.322 [85.33]
· Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1950 — Flora URSR. T.3 Araceae — Orchidaceae p.388 [89.3]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.333 [150.5]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 30.03.2017 · powstała/was created 09.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dactylorhiza.htm"> Dactylorhiza (kukułka) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>